De Wolken en De Bergen


De koran over de wolken

 

Dit zeggen de wetenschappers van nu over de wolken:

Water vormt kleine wolkjes door verdamping uit de oceanen en rivieren

Deze wolkjes voegen zich samen en de stijgende luchtstromen binnenin die grotere wolk nemen toe

De stijgende luchtstromen zijn sterker vlakbij het centrum van de wolk, omdat ze tegen afkoeling worden beschermd door de buitenste laag van de wolk

Deze opwaartse luchtstromen zorgen ervoor dat de omvang van de wolk verticaal groeit, zodat de wolk wordt opgestapeld.Door deze verticale groei wordt de wolk verlengd tot in koelere gebieden van de atmosfeer, waar waterdruppels en hagel worden gevormd, die groter en groter worden. Wanneer deze waterdruppels en hagel te zwaar worden voor die opwaartse luchtstromen dan vallen ze uit de wolken als regen, hagel en sneeuw

 

Laten we nu kijken wat de Islamitische geleerden eeuwen geleden gebruikten om hun interpretatie te formuleren gebaseerd op de openbaring in de Koran (1400 jaar geleden geopenbaard):


Zie jij niet dat Allah de wolken voortdrijft en hen bij elkaar voegt en hen daarop in stapels verzamelt? Hierna zie jij de regen uit hun midden komen…. [Koran 24:43]


Meteorologen hebben deze details over de vorming van wolken hun structuur en functie pas onlangs ontdekt met behulp van geavanceerde apparatuur zoals vliegtuigen, satellieten, computers, weerballonnen en ander materiaal om de wind en zijn richting te bestuderen om de vochtigheidsgraad te meten en de verschillende variaties erin, en om de verschillende niveaus van variatie in de atmosferische druk te bepalen


In het voorgaande vers spreekt de Koran, na de vorming van wolken en regen, over hagel en bliksem:


En Hij doet uit de hemelen hagel neervallen uit bergen (wolken). Hij treft daarmee wie Hij wil en Hij wendt het af van wie Hij wil. De flits van de bliksem ontneemt bijna het gezichtsvermogen. [Koran 24:43]


Meteorologen hebben ontdekt dat de wolken, die hagel uitstorten, een hoogte bereiken van 25.000 tot 30.000 voet (7,6 tot 9,1 Km) net zoals bergen, zoals de Koran zegt:


“En Hij doet uit de hemelen hagel neervallen uit bergen (wolken)” [Koran 24:43]


Nu zouden we ons kunnen afvragen waarom het vers spreekt over bliksem als het over hagel gaat? Dit zou erop wijzen dat hagel een belangrijke factor is in het tot stand komen van de bliksem, dit komt door dat wolken een elektrische lading ontwikkelen wanneer hagel binnenin de wolk door een gebied valt met onderkoelde druppels en ijskristallen

Als vloeibare druppels in botsing komen met de hagel bevriezen ze onmiddellijk laten verborgen warmte vrij. Dit houdt de oppervlakte van de hagel warmer dan die van de omringende ijskristallen Wanneer de hagel in contact komt met een ijskristal, dan doet zich een belangrijk fenomeen voor,

elektronen stromen van het koudere naar het warmere object op deze manier wordt de hagel negatief geladen. Ditzelfde effect heb je wanneer onderkoelde druppels in contact komen met een hagelsteen en kleine positief geladen splinters ijs afbreken

Deze lichtere positief geladen deeltjes worden door de opwaartse luchtstromen naar een hoger gedeelte van de wolk gedragen. De hagel die achterblijft met zijn negatieve lading valt verder naar de bodem van de wolk waardoor dat deel weer negatief geladen wordt

Deze negatieve ladingen worden dan naar de grond toe ontladen in de vorm van bliksem


Deze informatie over bliksem werd recent ontdekt

Tot 1600 na Christus domineerden de meteorologische opvattingen van Aristoteles in de niet Islamitische landen

 Hij zei bijvoorbeeld dat de atmosfeer twee soorten van damp bevat vochtige en droge

Hij zei ook dat de donder het geluid is van de botsing tussen de droge waterdamp met de omliggende wolken en dat de bliksem het ontbranden en opbranden is van de droge waterdamp, met een verdund zwak vuur

Dit zijn een aantal ideeën betreffende meteorologie, die 1400 jaar geleden overheersten, in de tijd waarin de Koran werd geopenbaard

De Koran over de bergen

Een boek met de titel 'Earth' (De Aarde) wordt op veel universiteiten over de hele wereld beschouwd als een basis naslagwerk

Een van de auteurs ervan is Frank Press

Hij is momenteel de Voorzitter van de Academy of Sciences (Academie van Wetenschappen) in de Verenigde Staten voor die tijd was hij wetenschappelijk adviseur van de vroegere Amerikaanse president Jimmy Carter

Zijn boek zegt dat bergen onderliggende wortels hebben.Deze wortels zitten tot diep in de grond. Bergen hebben dus de vorm van een pin (zoals een tent pin of tentharing) zoals in het voorbeeld van hetzelfde boek te zien is.
Een andere afbeelding toont hoe bergen deze pin achtige vorm hebben vanwege hun diepe wortels.


Dit is hoe de Koran de bergen beschrijft:


Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt? En de bergen als pinnen? [Koran 78:6-7]


Moderne wetenschappen hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder de grondoppervlakte en dat de afmetingen van deze wortels tot een veelvoud van hun hoogte boven de grond kunnen oplopen.Daarom is het beste woord om bergen te beschrijven op basis van deze informatie inderdaad ‘pin’ omdat een goed geplaatste pin of tentharing onder het grondoppervlak verborgen is

De geschiedenis van de wetenschap leert ons dat de theorie over de diepe wortels van de bergen pas voor het eerst werd voortgebracht in de laatste helft van de negentiende eeuw.

Bergen spelen bovendien een belangrijke rol bij de stabilisering van de aardkorst. Ze hinderen het beven van de aarde

In de Koran staat:

En Hij bracht op aarde gebergten aan, zodat jullie niet met haar beven (…) [Koran 16:15]


Op dezelfde manier stelt de moderne theorie over de platentektoniek dat bergen functioneren als stabilisatoren voor de aarde.
De mens begon deze kennis over de rol van de bergen bij het stabiliseren van de aarde pas eind van de jaren 60 te begrijpen in het kader van de platentektoniek studie over de aardplaten en hun verschuivingen


Had iemand in de tijd van profeet Mohammed kennis kunnen hebben van de ware vorm van bergen? NEE


Had iemand zich zelfs maar kunnen inbeelden dat de stevige massieve berg die hij voor zich ziet eigenlijk tot diep in de aarde reikt en een wortel heeft, zoals de wetenschappers nu bevestigen? NEE


Een groot aantal boeken over geologie die het over bergen hebben beschrijven alleen het deel dat zich boven het aardoppervlak bevindt

Reden hiervoor is dat deze boeken niet door specialisten in geologie werden geschreven
De moderne geologie heeft intussen de waarheid van de Koran verzen bevestigd