Ibrahiem en zijn 4 vogels


Het verhaal van Ibrahiem vrede zij met hem, en de vier vogels:.

 

Op een dag wilde Ibrahiem, vrede zij met hem zien hoe Allah de dode weer levend kon maken zodat hij werd gerustgesteld en dat zijn geloof sterker zou worden.
Dus ging hij naar de woestijn om Allah te aanbidden en Hem te vragen wat hij graag met zijn eigen ogen wilde zien.

 

Allah de Verhevene vroeg hem: “Geloof je dan niet?” Ibrahiem, vrede zij met hem, antwoordde: “Jawel ik geloof wel, alleen wilde ik het wonder graag met mijn eigen ogen zien, zodat mijn hart gerustgesteld wordt.”

Allah gaf hem het bevel om vier vogels te slachten en het vlees en veren door elkaar te schudden.
Daarna moest hij het vlees en de veren die hij door elkaar had geschud in vier stukken te verdelen. Elk stuk moest hij op de top van een berg leggen.

 

Nadat Ibrahiem, vrede zij met hem gedaan had wat Allah hem had gevraagd nam hij de vier koppen in zijn hand.
Allah vroeg hem om de vogels naar zich toe te roepen.
Ibrahiem, vrede zij met hem deed dit en het wonder gebeurde.
Ibrahiem, vrede zij met hem zag dat de stukken zich verzamelden en elk stuk ging terug naar zijn eigen vogel.
Nadat dit was gebeurd riep Ibrahiem, vrede zij met hem de vogels opnieuw naar zichzelf toe.

 

Iedere vogel ging terug naar zijn eigen kop en wanneer Ibrahiem, vrede zij met hem, een andere kop liet zien, liep deze dier daarvan weg en ging naar zijn eigen kop.

De dieren waren weer compleet en Ibrahiem, vrede zij met hem was gerustgesteld en zijn geloof werd nog sterker.