99 Schone namen van Allah


De 99 Schone namen van Allah zijn de namen die binnen de Islam voor God worden gebruikt. Deze namen komen niet allemaal voor in de Koran.

Binnen verschillende stromingen kunnen verschillen bestaan, onder andere in het aantal.

Zo wordt Allah of God soms als eerste naam gezien en in dat geval vervalt de 67ste naam, Al-Ahad. Van de 99 namen komen er 84 voor in de Koran.

De eigenschappen van God kunnen onderverdeeld worden in de volgende eigenschappen:

* Eigenschappen die met zijn Goddelijkheid hebben te maken

* Eigenschappen van zijn liefde en barmhartigheid

* Eigenschappen van zijn grootheid en eer

* Eigenschappen van zijn kennis

* Eigenschappen van zijn scheppen

* Eigenschappen van zijn macht

Soera De Kantelen vers 180,soera De Nachtreis vers 110,soera Ta Ha vers 8 en soera De Opdrijving vers 24 geven aan dat de Schoonste namen tot God behoren.

Alle 113 soera's beginnen met de eerste twee namen,de Meest Barmhartige en de Meest Genadevolle alleen soera Het Berouw noemt deze namen 'de basmala' niet

Aangezien de Koran oproept om Allah's namen te eren worden er voornamen gegeven in een combinatie van Abd (dienaar) en een van de namen zoals Abd al-Aziez (dienaar van de Machtige).

Dit zijn de 99 schone namen van Allah zowel in het Arabisch als in het Nederlands:

1.Ar-Rahman | de Meest Barmhartige

2.Ar-Rahim | de Meest Genadevolle

3.Al-Malik | de Koning

4.Al-Quddus | de Heilige

5.As-Salaam |de Vredige

6.Al-Mu`min | ‫ de Schenker van vrijheid

7.Al-Muhaymin | ‫ de Beschermer

8.Al-`Aziz | ‫ de Machtige

9.Al-Jabbar | ‫ de Krachtige

10.Al-Mutakabbir | de Bezitter van Grootheid

11.Al-Khaliq | ‫ de Schepper

12.Al-Baari` | ‫ de Ontwikkelaar

13.Al-Musawwir | ‫ de Vormgever

14.Al-Ghaffaar | ‫ de Oneindige Vergever van de Zonden

15.Al-Qahhaar | ‫ de Onderwerper

16.Al-Wahhaab | ‫ de Gever

17.Ar-Razzaaq | ‫ de Schenker van Onderhoud

18.Al-Fattaah | ‫ de Opener

19.Al-`Alim | ‫ de Alwetende

20.Al-Qaabid | ‫ de Samentrekker

21.Al-Baasit | ‫ de Verruimer

22.Al-Khaafid | ‫ de Vernederaar

23.Ar-Raafi` | ‫ de Verheffer

24.Al-Mu`izz | ‫ de Schenker van Eer

25.Al-Mudzil | ‫ de Onteerder

26.As-Sami` | ‫ de Alhorende

27.Al-Basir | ‫ de Alziende

28.Al-Hakam | ‫de Rechter

29.Al-`Adl | ‫ de Rechtvaardige

30.Al-Latif | ‫ de Subtiele

31.Al-Chabir | ‫ de Bewuste

32.Al-Halim | ‫ de Verdraagzame

33.Al-`Azim | ‫de Grote

34.Al-Ghafur | ‫ de Vergevingsgezinde

35.As-Shakur | ‫ de Waarderende

36.Al-`Ali | ‫ de Allerhoogste

37.Al-Kabir | ‫ de Grote

38.Al-Hafiz | ‫ de Beschermer

39.Al-Muqit | ‫de Onderhouder

40.Al-Hasib | ‫ de Opsteller van de Rekening

41.Al-Jalil | ‫ de Sublieme

42.Al-Karim | ‫ de Edelmoedige

43.Ar-Raqib | ‫ de Waakzame

44.Al-Mujib | ‫ de Verhoorder

45.Al-Wasi` | ‫ de Alomvattende

46.Al-Hakim | ‫ de Wijze

47.Al-Wadud | ‫ de Liefhebbende

48.Al-Majid | ‫de Luisterrijke

49.Al-Baa`ith | ‫de Opwekker van de Doden

50.As-Shahid | ‫ de Getuige

51.Al-Haqq | ‫ de Waarheid

52.Al-Wakil | ‫ de Gevolmachtigde

53.Al-Qawiy | ‫ de Sterke

54.Al-Matin | ‫ de Standvastige

55.Al-Waliy | ‫ de Beschermende Vriend

56.Al-Hamid | ‫ de Prijzenswaardige

57.Al-Muhsi | ‫ de Optekenaar

58.Al-Mubdi` | ‫de Voortbrenger

59.Al-Mu`id | ‫ de Hersteller

60.Al-Muhyi | de Levensgevende

61.Al-Mumit | ‫ de Levensontnemende

62.Al-Hayy | ‫de Eeuwiglevende

63.Al-Qayyum | ‫de Zelfbestaande

64.Al-Wajid | ‫ de Vinder

65.Al-Majid | ‫de Nobele

66.Al-Wahid | ‫de Unieke

67.Al-Ahad | de Ene

68.As-Samad | ‫ de Onafhankelijke

69.Al-Qadir | ‫ de Machtige

70.Al-Muqtadir | ‫ de Meest Machtige

71.Al-Muqaddim | ‫ Degene die Bevordert

72.Al-Mu`akhir | ‫ de Vertrager

73.Al-Awwal | ‫ de Eerste

74.Al-Akhir | ‫ de Laatste

75.Az-Zahir | de Openlijke

76.Al-Batin | ‫ de Verborgene

77.Al-Wali | ‫ De Regeerder

78.Al-Muta`ali | ‫ de Meest Verhevene

79.Al-Barr | ‫ de Rechtvaardige

80.At Tawwaab | ‫ de Berouwaanvaardende

81.Al-Muntaqim | ‫ de Vergelder

82.Al-Afuw | ‫ de Schenker van Vergiffenis

83.Ar Ra`uf | ‫ de Milde

84.Maliku-l-Mulk | de Koning der koningen

85.Dzul-Jalaali-Wa`l-Ikraam |   de Heer van Glorie en Eer

86.Al-Muqsit | ‫ de Billijke

87.Al-Djami` | de Verzamelaar

88.Al-Ghaniy | ‫ de Zelftoereikende

89.Al-Mughni | ‫ de Verrijker

90.Al-Mani | ‫ de Verhinderaar

91.Ad-Dhaar | de Brenger van Nood

92.An-Nafi | ‫de Begunstiger

93.An-Nur | ‫ het Licht

94.Al-Hadi | ‫ de Gids

95.Al-Badi | ‫ de Blijvende

96.Al-Baqi | ‫ de Eeuwige

97.Al-Warith | ‫de Erfgenaam

98.Ar-Rashid | ‫ de Gids naar het Juiste Pad

99.As-Shabur | ‫ de Geduldige

100ste naam

Een aantal hadiths suggereren dat de honderdste naam zal worden onthuld door de Mahdi.

Het bahá'í geloof beweert dat de Báb de beloofde Mahdi is en dat de honderdste naam werd onthuld als ‘Bahá’ wat glorie en pracht betekent en het wortelwoord is voor Bahá'u'lláh en bahá'í. Bahá is ook bekend als de Grootste Naam