De Hadj


Wat betekent de Hadj voor een moslim..?

Mekka is de plaats waar de profeet Mohammed de Islam heeft verkondigd.
De afscheidsbedevaart van profeet Mohammed in zijn sterfjaar, werd het voorbeeld voor het huidige hadj ritueel
De Hadj is één van de vijf zuilen die in de Koran staat en dus een verplichting voor moslims

 

Het bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij moslims.
De bedevaart is voor moslims een middel om zichzelf tot Allah te richten en om vergevenis te vragen voor al zijn zonden (bewust of onbewust verricht)door plechtig te beloven om in het verdere leven nooit meer slechte daden te doen.

 

De Hadj vindt plaats in het begin van de maand "Dhul-Hijjah".
Dit is de 12de en ook gelijk de laatste maand van de Islamitische kalender. De datum van de Hadj schuift elk jaar een paar dagen op
Dit komt doordat het islamitisch jaar een maanjaar is en 354 dagen telt
En niet zoals iedereen kent een zonnejaar die 365 dagen telt

 

Officiëel duren de Hadj rituelen 5 dagen.
Voordat de bedevaartgangers aankomen in de heilige stad zullen ze zich geestelijk gaan voorbereiden op de tocht en zich in een staat van inwijding bevinden op de Miqat
Dit wordt Ihram genoemd
Een Miqat is een plek op de toegangswegen naar Mekka voor het aannemen van de Ihram


De Ihram:


Voordat de Ihram aangenomen mag worden vindt een rituele wassing plaats: de Ghoesl
Volgens een bepaalde volgorde worden alle lichaamsdelen gewassen
Zonder de Ghoesl mag een moslim niet bidden,niet een moskee binnengaan, niet de Koran vasthouden en ook niet de Hadj verrichten
Het is dus een zeer belangrijke voorbereiding en moet herhaald worden wanneer je bijvoorbeeld naar het toilet ben gegaan.

 

Na de rituele wassing wordt de Ihram aangenomen
Dit is een wit gewaad dat de bedevaartgangers moeten dragen gedurende de Hadj

Voor mannen zijn dat twee ongenaaide witte doeken waarvan de ene om de taille en de andere om de schouder wordt omgeslagen
Vrouwen dragen een lange witte jurk met een witte sjaal die als hoofddoek dient
De handen en het gezicht mogen niet bedekt zijn

De witte kleding is een symbool voor de menselijke gelijkheid en eenheid voor Allah
Op deze manier is er geen onderscheid meer tussen arm en rijk

 

Wanneer de Ihram is aangenomen is het scheren of knippen van het haar verboden
Nagels mogen dan ook niet meer geknipt worden.
Dit zijn dus dingen die nog vooraf gedaan moeten worden. Sexueel contact is ook niet meer toegestaan na het aannemen van de Ihram

 

Nadat de bedevaartganger zich in een staat van Ihram heeft gebracht draagt hij een gebed voor en spreekt hij zijn intentie uit voor het verrichten van de Hadj
Mannen roepen luid:Labbaika Allahoemma Labbaik(betekenis: Ik ben tot uw dienst bereid, o Allah) terwijl de vrouwen het zacht in hun zelf moeten zeggen.
Nu kunnen de Hadj rituelen beginnen
Gedurende 5 dagen moet de bedevaartganger volgens een bepaalde volgorde de Hadj rituelen verrichten


Eerste dag:

 

TAWAF


Bij aankomst in Mekka wordt als eerste de Ka'aba bezocht
Deze staat midden op het plein, waar zich de grote moskee Masjid Al Haram bevindt.De Ka'aba is een zwart kubusvormig gebouw
In het Arabisch wordt dit ook wel Baitullah genoemd, wat Huis van God betekent


Het gebouw is voorzien van een rijk bewerkte zwarte doek, met daarop in gouddraad geborduurde koran verzen
In de oosthoek van de Ka'aba is een Zwarte Steen ingemetseld omringd door een zilveren ring
De bedevaartgangers moeten zeven keer om de Ka'aba lopen onder het uitroepen van smeekbeden


Ze beginnen bij de zwarte steen die ze moeten aanraken of als het mogelijk is kussen
Vervolgens lopen ze om de Ka'ba heen tegen de klok in
De Ka'ba moet aan de linkerkant blijven
Na het voltooien van zeven ronden moet ze bij de ingang van de Ka’aba staan en bidden
Nu is de Tawaf voltooid

 

SA'IE


Bij dit ritueel wordt er zeven keer heen en weer gelopen tussen de heuvels Safa en Marva
Daarna wordt de waterbron Zamzam bezocht die zich daar bevindt
Het water is zoet van smaak en blijkt geneeskrachtig te zijn
Veel mensen nemen daarom ook flessen Zamzam water mee naar huis
Hierna volgt een preek van de Qadi (Islamitische rechter) van Mekka

 

MINA


Met een bus vertrekken de bedevaartgangers naar Mina
Hier zullen ze de nacht in tentenkampen doorbrengen
Mina is een woestijnplaats een paar kilometer van Mekka vandaan
Er zijn heel wat sterke bedevaartgangers die de tocht liever lopen dan met de bus afleggen


Tweede dag:

 

ARAFAT


De volgende middag gaan de bedevaartgangers per bus verder reizen naar de hoogvlakte Arafat
Deze bergvlakte ligt ongeveer 30 km ten oosten van Mekka
Tot kort na zonsondergang verblijven de bedevaartgangers op de hoogvlakte van Arafat
Hier bevindt zich ook een groot tentenkamp


Het verblijf op Arafat is een zeer belangrijk onderdeel van de Hadj
Op deze heilige plek kunnen de bedevaartgangers tot bezinning komen
Ze kunnen hun diepste wensen aan Allah kenbaar maken


Op Arafat vond de openbaring van de Koran plaats aan de profeet Mohammed
De bezinning op Arafat wordt ook wel Waqoef of Wakfa genoemd

 

MUZDALLIFAH


Dezelfde avond na het verblijf op Arafat gaan de bedevaartgangers per bus naar de vlakte Muzdallifah
Na de gebeden moeten minimaal 7 kleine steentjes verzameld worden
Deze steentjes zijn de volgende dag nodig voor de rituele steniging
De bedevaartgangers verblijven deze nacht op deze vlakte
Muzdallifah ligt tussen de vlakte van Arafat en Mina


Derde dag:

 

JAMRAH


De volgende ochtend gaan de bedevaartgangers zeer vroeg in de ochtend weer terug naar Mina zodat ze rond zonsopgang daar zullen zijn
Daar gooien ze de zeven steentjes naar een stenen pilaar of zuil
Dit stenigen wordt Jamrah genoemd


Tijdens elke gooi wordt geroepen: Allah Akbar!
Het stenigen begint na zonsopgang en kan gedaan worden tot de nacht
(Tot het jaar 2004 werden de steentjes gegooid naar drie zuilen maar omdat in het gedrang elk jaar weer doden vielen hebben de Saudische autoriteiten de zuilen vervangen door een lange muur)

 

Na het stenigen begint het ritueel van het offer
Er wordt een schaap of ander vee geslacht
Een kameel of koe mag verdeeld worden over maximaal 7 mensen omdat deze dieren vrij duur zijn


Het slachten is tot zonsondergang
Er wordt op deze dag uitgebreid vlees gegeten van de geofferde dieren
Op deze dag worden de mannen kaal geschoren of de haren worden korter geknipt


De laatste twee dagen:

TASHRIQ


De laatste dagen worden Tashriq genoemd
Dit zijn de dagen waarop alledrie de zuilen in Mina bestenigd moeten worden
Op de derde dag werd slechts één zuil bestenigd
Elke zuil moet met zeven steentjes bestenigd worden beginnend bij de kleinste
De steentjes mag je overal in Mina, Muzdallifah of Mekka verzamelen

AFSCHEIDS TAWAF


Ook is het verplicht om in Mekka de afscheids Tawaf te doen dus nogmaals 7 rondjes om de Ka'aba te lopen en
ook wordt nogmaals de Sa'ie gedaan het heen en weer lopen tussen de heuvels Safa en Marwa en het drinken van Zamzam water

 

Tijdens deze laatste dagen kan je ook inkopen doen en een beetje tot rust komen

 

Na het afscheids Tawaf is de Hadj voltooid
Iedereen is weer vrij van alle verplichtingen
Vaak willen bedevaartgangers voordat ze terugkeren naar huis nog naar de stad Medina om het graf van de profeet Mohammed te bezoeken

 

De moslims die de Islamitische bedevaart de Hadj voltooid hebben krijgen een eretitel: Hadji
Dit geldt zowel voor moslims als moslima's
Binnen de eigen gemeenschap worden ze hoog aangezien en gelden vaak als autoriteit op het gebied van het geloof
De Hadji's zijn door hun vervulde taak vrij van hun zonden en moeten proberen de rest van hun leven het ook zo te houden