De 5 zuilen van de Islam


1•De Shahadah:


De geloofsgetuigenis is de kern van de Islam. Wanneer je overtuigd bent dat je moslim wil worden en de islam te accepteren als enige echte ware religie, dan wordt je moslim door de Shahada uit te spreken:

Ashadoe alaa illaha ilallah
wa ashadoe ana Moehammadan wa rassoeloelaah.

Dit betekend in het Nederlands:

Ik getuig dat niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah
en ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Wanneer je de Shahadah hebt uitgesproken en dus moslim bent geworden, zijn al je voorgaande zondes uitgewist en ben je als ware opnieuw geboren.


2•Salah-Het gebed:


Moslims bidden 5 keer per dag in de richting van Mekka. Daar staat het huis van Allah, de Ka’aba.
De manier van bidden is zoals de Profeet Mohammed het heeft voorgedaan. De bekende lichaamshoudingen zijn het voorover buigen en met het voorhoofd de grond aanraken.

De tijden van het gebed wisselen elke dag dit heeft te maken met de stand van de zon. De stand van de zon bepaalt wanneer de salah verricht moet worden.

De 5 gebeden zijn:
1. Fadjr (ochtendgebed)
2. Dhor (middaggebed)
3. Asr (namiddag gebed)
4. Maghrib (avondgebed)
5. Isha (late avond/nachtgebed)
In de winter gaat de zon eerder onder, en is het Isha gebed op de kortste dag (21 december) om 18.15 uur,
In de zomer gaat de zon later onder, en is het Isha gebed op de langste dag (21 juli) om 23.45 uur.


3•Zakat-aalmoes aan arme mensen:


Zakat is een verplichte donatie aan arme mensen. Deze moet elk jaar betaald worden, de hoogte is 2,5% van het geld en bezit van het afgelopen jaar. Zakat wordt ook armenbelasting genoemd.
De 2,5% moet betaald worden over stilstaand geld, bijvoorbeeld geld dat een jaar lang in een spaarpot heeft gezeten.

Voorbeeld van een Zakat bedrag:
-begin van het jaar €100,-
-elke maand €100,- erbij
-eind van het jaar €1300,-
*€100,- heeft het hele jaar stilgestaan, de Zakat is 2,5% hiervan. Dat is €2,50 wat je moet doneren.

Nog een voorbeeld van Zakat bedrag:
-begin van het jaar €100,-
-na een maand €50,- uitgegeven
-na een half jaar €500,- erbij
-eind van het jaar €550,-
*€50,- heeft het hele jaar stilgestaan, de Zakat is 2,5% hiervan. Dat is €1,25 wat je moet doneren.

De Zakat wordt niet alleen over stilstaand geld betaald, maar ook over stilstaand goud & zilver. Mensen die vee hebben, hebben hier ook aparte Zakat regels voor.
Andere mensen helpen en geld doneren kan natuurlijk het hele jaar door maar helaas is niet iedereen is even vrijgevig.
De Zakat is verplicht, zodat de rijken toch de armen helpen. Met 2,5% van bijvoorbeeld €1.000.000 kan je heel veel mensen helpen, want 2,5% van €1.000.000 is €25.000!!


4•Sawm-Vasten tijdens de Ramadan:


De ramadan is een heilige maand uit de islamitische jaarkalender(de negende maand)
Omdat de islamitische kalender gelijk staat aan het maanstelsel, duurt een maand volgens de islamitische kalender enkele dagen korter dan het zonnejaar.
Op een jaar verschilt dit elf dagen. Hierdoor valt de ramadan gedurende de tijd steeds in een ander seizoen dus in de herfst, de winter, de lente of in de zomer.
Volgens moslims geeft deze verandering de rechtvaardigheid van Allah weer. Zo hoeft er dus niet altijd in de warme zomer(wat extra zwaar is)gevast te worden.

Wanneer de ramadan gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor bijvoorbeeld:
zwangere vrouwen,menstruerende vrouwen,zieke mensen, kinderen en bejaarden of wanneer iemand op reis is of geestelijke beperkingen heeft is het vasten niet verplicht of kan er in aangepaste vorm gevast worden of op een later moment.
Tijdens de ramadan onthouden moslims zich tussen zonsopgang en zonsondergang van eten,drinken, seksuele contacten en roken. Deze geheelonthouding heeft als doel om tot inkeer te komen en om te focussen op Allah via gebeden, zoals het Tarawieh gebed(gebed tussen Isha en Fadjr)en het lezen van de Koran en aan de(hongerige of arme)medemens te denken en de waarde van voedsel te leren waarderen.
Daarnaast leert de ramadan de deelnemers discipline aan,zelfbeheersing en uithoudingsvermogen.

Verder heeft de ramadan sociale voordelen voor moslims.Tijdens de vastenperiode is er een versterkt gevoel van samenhorigheid in gezinnen, families en tussen moslims wereldwijd.
Volgens sommige is de vastenperiode gunstig voor de gezondheid omdat het lichaam gezuiverd zou worden van schadelijke stoffen.
De maaltijd die moslims tijdens de ramadan direct na zonsondergang nuttigen noem je de iftar maaltijd.

Volgens de Islam is de ramadan ingesteld door de profeet Mohammed. De vastenmaand is gerelateerd aan de zogenoemde Laylat-al-Qadr, ook wel de ‘Waardevolle Nacht’. Dit was de nacht waarin de profeet Mohammed volgens de overlevering de eerste Soera(hoofdstuk)van de Koran kreeg van een engel.
Als uiting van dankbaarheid stelde profeet Mohammed hierop de vastenmaand in.De ramadan wordt afgesloten met een driedaags feest, de Eid-al-Fitr (letterlijk: feest voor de terugkeer van het ontbijten), in het Nederlands ook wel bekend als het Suikerfeest.
Het Suikerfeest begint met een gezamenlijk gebed in de moskee. Hierna komen families samen en worden er allerlei zoetigheden gegeten om het einde van de ramadan te vieren. Mannen en vrouwen hebben nieuwe kleren aan en er worden regelmatig cadeautjes uitgedeeld. Vaak wordt er tijdens het Suikerfeest in een moskee naar een preek geluisterd van een imam.


5•De Hadj- bedevaartstocht:


De Hadj is één van de vijf zuilen van de Islam en daarom een plicht voor elke moslim.
Eens in je leven zal je als moslim de Hadj moeten verrichten.Een bedevaartganger wordt ook wel een Pelgrim genoemd.
De Hadj is een heilige bedevaart naar de heilige stad Mekka gelegen in Saoedi-Arabië.Elk jaar gaan miljoenen moslims naar Mekka om hun plicht te vervullen.
De bedevaartgangers komen uit verschillende delen van de wereld,uit Islamitische landen maar ook uit andere landen, Zoals Nederland

Iedere volwassen moslim behoort eenmaal in zijn leven de Islamitische bedevaart te verrichten. Alleen wanneer er sprake is van een beperking zoals invaliditeit of ziekte, of als het financieel echt onmogelijk is, is de bedevaart niet verplicht.
Ook hoog bejaarden kunnen zo'n lange drukke reis niet aan en ook zij hebben de plicht dus niet.
Dat betekent dus dat zieken, invaliden, hoog bejaarden en armen vrijgesteld zijn van de Hadj