De Islam


De Islam is het geloof van moslims. Moslims geloven dat Allah de Enige God is. Hij is onze Schepper, dit betekent dat Hij alles en iedereen heeft gemaakt.
Vroeger hebben sommige personen een speciale opdracht gekregen van Allah: zoals het vertellen aan de mensen om alleen Allah te aanbidden en Hem niet te vergeten. Deze personen noemen wij Profeten. Moslims geloven dat Mohammed ook een Profeet is. En dat er na Mohammed geen mensen meer Profeet zullen zijn.
Sommige Profeten kregen een Heilig Boek, waarin ook regels staan over wat je moet doen als je gelooft. Ook Mohammed kreeg een Heilig Boek aan hem geopenbaard, deze kennen wij als de Quran (Koran). De Quran is bijzonder, omdat dit de Woorden van Allah zijn, zoals ze via de Engel Djibriel (Gabriël) aan Mohammed zijn geopenbaard.
De Quran en hoe de Profeet Mohammed leefde leren de moslims wat wij moeten doen, waar wij in geloven en hoe wij ons moeten gedragen. De Islam is heel compleet, de leefstijl van een moslim is hierin helemaal beschreven. Bij leefstijl denken we aan voedsel, kleding, uiterlijke verzorging, onderwijs, werk, omgang met anderen en de natuur, eigenlijk is voor alles wat we in het leven tegenkomen een Islamitische manier om het te doen.


Het allerbelangrijkste van wat we moeten doen in de Islam, worden de 5 zuilen genoemd.

De 5 zuilen van de Islam zijn:

1•Shahadah~ de geloofsgetuigenis
2•Salah~ vijf keer per dag het gebed verrichten
3•Zakat~ jaarlijkse geldbijdrage aan armen
4•Sawm~ vasten in de Islamitische maand Ramadan
5•Hadj~ de grote bedevaart naar Mekka


En het allerbelangrijkste waar moslims in geloven, worden de 6 pilaren genoemd.

De 6 pilaren van de Islam zijn:

1•Geloof in Allah
2•Geloof in het bestaan van Zijn Engelen
3•Geloof in het bestaan van Zijn Heilige Boeken
4•Geloven in het bestaan van Zijn Profeten
5•Geloof aan de dag van het oordeel
6•Geloof aan bestemming en beschikking